Maly_dotaznik_EFT

Vážená studentko/vážený studente, v rámci výzkumné studie Účinnost, efektivita a využití terapie zaměřené na emoce v poradenství pro vysokoškolské studenty: experimentální studie bychom Vás rádi poprosili o vyplnění krátkého týdenního dotazníku. Se všemi údaji, které o sobě uvedete, bude nakládáno v souladu s dokumenty Informovaný souhlas a záznam o poučení účastníka výzkumné studie a Informační brožura pro účastníka, které jste podepsali při vstupu do této studie. Máte-li k dotazníku dotazy, kontaktujte prosím výzkumného pracovníka Mgr. Martina Fülepa na e-mailové adrese martin.fulep@oushi.upol.cz. Pokud souhlasíte s vyplněním dotazníku, prosíme Vás o pravdivé odpovědi. Děkujeme Vám za Vaši ochotu.