CCAPS

Informovaný souhlas: Vážená studentko, vážený studente vysoké školy, v rámci výzkumné činnosti Institutu sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci (OUSHI) připravujeme adaptaci zahraničních psychodiagnostických nástrojů do českého prostředí. Využívání těchto nástrojů by v budoucnu mělo přispět k většímu pochopení a efektivnější léčbě psychických obtíží v české populaci, především pak u vysokoškolských studentů. Vaše vyplnění tohoto online dotazníku nám pomůže v preciznějším porozumění obtížím, jako jsou úzkosti, deprese, stres, dále vztahové, zdravotní problémy apod. Účast ve studii je anonymní a dobrovolná. Kdykoliv a bez udání důvodů je možné ze studie odstoupit nebo stáhnout své informace (až do zveřejnění výsledků výzkumu). Rozhodnutí o účasti nebo o ukončení výzkumu nebude mít pro Vás žádné negativní důsledky. Doufáme však, že budete s účastí na výzkumu souhlasit. Dotazník můžete spustit kliknutím na „Ano, souhlasím se svou účastí ve výzkumné studii“. Vezměte prosím na vědomí, že dotazník můžete vyplnit pouze jednou. Ukončení a opětovné vyplnění není možné. Děkujeme za Váš čas a ochotu účastnit se našeho výzkumu.
Pokud chcete dotazník vyplnit, vyjádřete prosím svůj souhlas s každým z níže uvedených tvrzení.