retest

Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás požádat o účast na výzkumné studii, jejímž hlavním cílem je připravit zahraniční dotazníky sloužící k měření úzkosti, deprese apod., aby je mohli používat i odborníci v ČR. Abychom měli jistotu, že výše uvedené dotazníky jsou i v případě české populace dostatečně přesné a spolehlivé, je potřeba shromáždit a vyhodnotit velké množství odpovědí od různých skupin obyvatel ČR. Poté, co na našem výzkumném pracovišti (Institut sociálního zdraví UP v Olomouci) vyhodnotíme všechny odpovědi, hodláme dotazníky připravit tak, aby mohly být používány českými odborníky k průběžnému získávání zpětné vazby od jejich klientů, o jejich duševním stavu, o tom, zda je psychologická péče účinná, zda se klientův stav zlepšuje apod. Věříme, že vytvoření české verze výše uvedených dotazníků přispěje ke zvýšení kvality psychologické péče v České republice. Rádi bychom Vás tedy poprosili o vyplnění dotazníků, jejichž vyplnění trvá dohromady přibližně 10-15 minut. Výzkum je anonymní, nikde neuvádějte své jméno! Vaše účast na výzkumu je zcela dobrovolná. Je zcela na Vás, zda se rozhodnete zúčastnit se nebo ne. Výsledky výzkumu budou zpracovávány souhrnně a publikovány. V předložených dotaznících budeme shromažďovat informace o základních demografických údajích a vašich zkušenostech a názorech týkajících se duševního zdraví. Zpracování všech údajů proběhne podle pravidel EU o ochraně osobních dat (nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016). Vaše odpovědi spolu s odpověďmi ostatních respondentů budou prezentovány jako souhrn výsledků, které mohou být publikovány ve vědeckých časopisech. V případě otázek k výzkumu nás můžete kontaktovat: petr.mikoska@oushi.upol.cz.

Pro dokončení další části výzkumu prosím zadejte kód, který jste získali při ukončení předchozího dotazníku.

Pokud chcete dotazník vyplnit, vyjádřete prosím svůj souhlas s každým z níže uvedených tvrzení.