FAST CZ - Střední škola - Studenti - Před programem

Vážení studenti,
Byli jste se svou rodinou pozváni do programu FAST®. Cílem programu FAST® je podpořit rodiny, školy a školní komunity. Rádi bychom vás, rodiny zapojené do programu FAST, požádali, abyste vyplnili krátký dotazník. Vyplnění dotazníku zabere zhruba 15 – 20 minut.
Smyslem dotazníku je posoudit, jaký dopad má program FAST na rodiny a studenty v českých školách. Z toho důvodu vás o vyplnění dalšího dotazníku požádáme i po skončení programu FAST. A prosíme, odpovídejte upřímně, vaše zpětná vazba je pro nás důležitá.
Vaše účast je dobrovolná, anonymní a poskytnuté údaje budou považovány za důvěrné. Žádná osoba nebude identifikována, informace zůstanou bezpečně uloženy na počítačích a serverech Univerzity Palackého a budou přístupné pouze pro členy výzkumného týmu. Žádné informace nebudou předány neoprávněným osobám nebo třetí straně. Získaná data budou statisticky vyhodnocena a vědecky zpracována na Institutu sociálních determinant zdraví CMTF UP a anonymizované výsledky budou použity pro posouzení efektivity programu FAST. Pro jakékoliv další informace a v případě zájmu o anonymizované výsledky můžete kontaktovat koordinátora výzkumu Mgr. Richarda Kořínka na e-mailové adrese richard.korinek@oushi.upol.cz.
Pokud se rozhodnete dotazník nevyplnit, tak toto rozhodnutí nebude mít žádný dopad na vaši účast v programu FAST ani další spolupráci se školou.
Pokud kliknete na tlačítko Souhlasím, tak potvrzujete, že