Diplomky_2022_adult

Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás požádat o účast na sběru, jehož účelem je získat kvalitní data týkající se duchovního doprovázení v České republice. Tato data budou využita pro psaní bakalářských a diplomových prací studentů, výzkumné články a vzdělávací programy. Rádi bychom Vás tedy poprosili o vyplnění dotazníku, který Vám zabere přibližně 30 minut. Výzkum je anonymní, nikde neuvádějte své jméno! Vaše účast na výzkumu je zcela dobrovolná. Výsledky výzkumu budou zpracovány a uloženy v databázi univerzity, kde jsou veřejně přístupné, příp. publikované ve formě článků. V předložených dotaznících budeme shromažďovat informace o základních demografických údajích a vašich hodnotových a postojových stanoviscích. Zpracování všech údajů proběhne podle pravidel EU o ochraně osobních dat (nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016). Vaše odpovědi spolu s odpověďmi ostatních respondentů budou prezentovány pouze jako souhrn výsledků, které mohou být zveřejněny. V případě otázek k výzkumu nás můžete kontaktovat: kristyna.zivna@oushi.upol.cz.
Pokud chcete dotazník vyplnit, vyjádřete prosím svůj souhlas s každým z níže uvedených tvrzení.