Experiment PET

Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám, že jste se rozhodli účastnit se našeho výzkumného projektu a podpořit tak Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Rádi bychom Vás nyní poprosili o vyplnění dotazníku, jeho vyplnění trvá přibližně 15 minut. Výzkum je anonymní, nikde neuvádějte své jméno. Vaše účast na výzkumu je zcela dobrovolná. Je zcela na Vás, zda se rozhodnete zúčastnit se nebo ne. Výsledky výzkumu budou zpracovány studenty v jejich diplomových pracích a odborných článcích, které zůstávají uloženy v databázi univerzity a jsou veřejně přístupné. V předložených dotaznících budeme shromažďovat informace o základních demografických údajích a Vašich hodnotových a postojových stanoviscích. Zpracování všech údajů proběhne podle pravidel EU o ochraně osobních dat (nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016). Vaše odpovědi spolu s odpověďmi ostatních respondentů budou prezentovány jako souhrn výsledků, které mohou být zveřejněny v diplomových pracích studentů. V případě otázek k výzkumu nás můžete kontaktovat: marta.sykorova@oushi.upol.cz.

Pro dokončení další části výzkumu prosím zadejte kód, který jste získali při ukončení předchozího dotazníku.

Pokud chcete dotazník vyplnit, vyjádřete prosím svůj souhlas s každým z níže uvedených tvrzení.