Akademický stres a životní spokojenost u studentů psychologie

Vážený studente/studentko psychologie,

s ohledem na mé aktuální studium psychologie bakalářského programu, se obracím na Tebe jako studenta/studentku navazujícího magisterského programu s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, který se zaměřuje na téma, které je v dnešní hektické a náročné době stále aktuálnější – stres a náročnost studia a na druhé straně spokojenost se studiem a v životě obecně.
Cílem mé bakalářské práce je porozumět faktorům, které ovlivňují Tvé celkové uspokojení během studia a vnímání náročnosti a míry stresu při studiu. Průzkumem této problematiky bychom rádi odhalili souvislosti mezi celkovou životní spokojeností, i mezi jejími jednotlivými aspekty, a vnímaným stresem při studiu.
Po vyplnění dotazníku se Ti ukáže Tvé osobní vyhodnocení v porovnání s ostatními respondenty, kteří již dotazník vyplnili před Tebou, a můžeš se i sám/sama o sobě dozvědět něco nového!
Tvá účast v tomto průzkumu je dobrovolná a Tvé odpovědi budou zpracovány zcela anonymně. Prosím, dej si při vyplňování dotazníku čas a odpovídej co nejupřímněji. Tvé odpovědi budou nesmírně cenné a pomohou nám lépe porozumět této důležité problematice.
Děkuji Ti za ochotu a spolupráci. Pokud bys měl/a jakékoliv otázky ohledně tohoto výzkumu nebo mé bakalářské práce obecně, neváhej mě kontaktovat.
S úctou,
Tereza Příhodová
Studentka psychologie Univerzity Palackého v Olomouci
Email: tereza.prihodova01@upol.cz
Pokud chcete dotazník vyplnit, vyjádřete prosím svůj souhlas s každým z níže uvedených tvrzení.