Role náboženství a spirituality v sociální práci

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás požádat o opětovné vyplnění dotazníku (druhá vlna sběru dat) zaměřeného na zjištění stanovisek a zkušeností sociálních pracovníků s tématy spirituality a náboženství v jejich praxi. Vyplněním a odevzdáním tohoto dotazníku dobrovolně souhlasíte s účastí na výzkumu a rozumíte výzkumnému záměru, jenž je součástí probíhajícího projektu SPIRSEN (Aplikovaný výzkum pro inovaci sociální práce zapojující koncept spirituální citlivosti). Prosíme Vás o pravdivé odpovědi. Data, která nám poskytnete, jsou úplně anonymní. Nejedná se tedy o shromažďování osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR. Do žádné části dotazníku nebudete uvádět informaci, která by Vás identifikovala. Získaná data nikdy nebudeme vyhodnocovat samostatně, ale vždy jako součást odpovědí od všech účastníků výzkumu. V případě vašich pochybností, neváhejte adresovat otázky, obavy či stížnosti spojené s výzkumem na kontaktní osobu realizátora výzkumu.
Otázky o právech účastníka vůči této studii nebo v případě jakýchkoliv jiných vašich pochybností, neváhejte adresovat Vaše otázky, obavy či stížnosti spojené s výzkumem na emailovou adresu kontaktní osoby realizátora výzkumu: jakub.dolezel@upol.cz.
Pokud chcete dotazník vyplnit, vyjádřete prosím svůj souhlas s každým z níže uvedených tvrzení.