Církev a mladí lidé 1

Dovolujeme si Vás požádat o účast ve výzkumu organizovaném Cyrilometodějsou teologickou fakultou (CMTF) Univerzity Palackého v Olomouci. Rádi bychom Vás poprosili o vyplnění dotazníků, jejichž vyplnění trvá dohromady přibližně 30 minut. Výzkum je anonymní a Vaše účast v něm je zcela dobrovolná. Výsledky výzkumu budou zpracovány studenty v jejich diplomových pracích, které zůstávají uloženy v databázi univerzity a jsou veřejně přístupné, a budou využity i dalšími pracovníky CMTF. V předložených dotaznících budeme shromažďovat informace o základních demografických údajích a vašich hodnotových a postojových stanoviscích. Zpracování všech údajů proběhne podle pravidel EU o ochraně osobních dat (nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016). V případě otázek k výzkumu nás můžete kontaktovat: kristyna.zivna@oushi.upol.cz.
Pokud chcete dotazník vyplnit, vyjádřete prosím svůj souhlas s každým z níže uvedených tvrzení.